Vanwege de verhuizing van de EFX, hét knooppunt dat ons netwerk verbindt met de buitenwereld, is de onderhoudsfrequentie hoger dan gebruikelijk. De gelegenheid wordt namelijk ook aangegrepen om switches en randapparatuur te vernieuwen. Er wordt alles aan gedaan om dit zoveel mogelijk buiten de reguliere bedrijfstijden in te plannen. Uiteindelijk zal dit de stabiliteit, betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid van de verbindingen nog verder verbeteren.

Op woensdag 20 maart a.s. zullen onderhoudswerkzaamheden aan de netwerkinfrastructuur van de belichter plaatsvinden, waardoor verbindingen één of enkele keren onderbroken kunnen worden. De werkzaamheden staan als volgt ingepland:

* In de avond van 20-03-19 (woensdagavond) 
* Servicewindow: 21.00 – 22.00 uur

Categories: Onderhoud & Storingen