Het is zo’n beetje de standaard vraag die we krijgen van leads en klanten voor- of nadat ze kiezen voor zakelijk glasvezel: kan de oplevering van zakelijk glasvezel niet sneller?! Het enige antwoord hierop is dat er rekening moet worden gehouden met de standaard levertijd van 10 tot 22 weken. Als er eerder internet nodig is op locatie kunnen wij wel een tussenoplossing met 4G internet aanbieden. In dit artikel beschrijven we de procedure van oplevering van zakelijk glasvezel.

De oplevering van zakelijk glasvezel neemt dus 10 tot 22 weken in beslag zonder garanties. Dat het opleverproces zoveel tijd in beslag neemt komt onder meer doordat het proces uit veel deelprocessen bestaat waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Zelfs als er al glasvezel aanwezig is in uw pand adviseren wij om rekening te houden met deze oplevertijd, ook al kan het dan in sommige gevallen wel sneller opgeleverd worden.

Fasen opleverproces glasvezel

  • Engineeringfase circa 5 weken
  • Vergunningaanvraag circa 8 tot 10 weken
  • Uitvoering circa 5 weken
  • Oplevering circa 2 weken

Engineeringfase circa 5 weken

Na validatie van je aanvraag nemen wij je order in behandeling en bestellen we de glasvezel bij de geselecteerde carrier. Zodra de order bevestigd is door de leverancier, kan het technisch onderzoek beginnen. Hierbij wordt ook vaak door de toegewezen aannemer een site survey bij u op locatie ingepland. De aannemer bepaalt dan waar er gegraven moet worden en regelt alle vergunningaanvragen. Je ontvangt de plan-leverdatum meestal na afronding van de engineeringfase.

Vergunningaanvraag circa 8 tot 10 weken

Op basis van de bevindingen in de engineeringsfase worden door de aannemer de benodigde vergunningen aangevraagd bij de gemeente. Die hebben doorgaans 8 en soms tot 12 weken om de aanvraag te beoordelen. Pas na goedkeuring mogen de werkzaamheden gestart worden.

Uitvoering circa 5 weken

Na groen licht voor de vergunningen worden de werkzaamheden ingepland en vervolgens uitgevoerd door de aannemer. Soms wordt deze fase vertraagd door  weersomstandigheden, vakantieperiodes,  vervuilde grond, obstakels etc.

Oplevering circa 2 weken

Voordat de dienst gereed wordt  configureert Nox deze binnen haar eigen netwerk en wordt de verbinding getest.  Als er een managed router met installatie op locatie is besteld, dan vindt de installatie hiervan spoedig plaats na gereedmelding van verbinding.

De gecommuniceerde plan-leverdatum na de engineeringsfase voor de oplevering van de verbinding is niet per definitie ook de daadwerkelijke opleverdatum.  Gedurende het traject zijn er diverse versnellende en vertragende factoren mogelijk. De plan-leverdatum is dan ook indicatief en niet bindend. Wij houden u waar mogelijk op de hoogte van de vorderingen en dragen er in ieder geval zorg voor dat u een snelle en stabiele verbinding opgeleverd krijgt waar u zorgeloos mee kunt werken

Wilt u meer weten over zakelijk internet, bekijk dan onze pagina over zakelijk internet.

Benieuwd of er glasvezel mogelijk is op uw locatie? Doe de postcodecheck.

Wilt u meer weten over (tijdelijk) internet met 4G, bekijk dan onze pagina over 4G zakelijk internet.