Met een straalverbinding kunnen snelle en stabiele verbindingen worden geleverd, zelfs op lastige locaties. Als alternatief voor glasvezel kunnen wij straalverbindingen leveren om internetdiensten te kunnen leveren op plekken waar dat met glasvezel niet mogelijk is. Deze straalverbindingen worden ook wel radioverbindingen of radio access internet genoemd. Bij straalverbindingen wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige technologie waardoor radio een veilige, betrouwbare en schaalbare methode is om verbindingen voor bijvoorbeeld internet te kunnen leveren.

Kenmerken internet via straalverbinding

  • Schaalbaar van 10-1 Gbps
  • Zeer betrouwbaar en veilig
  • Geen interferentie door andere gebruikers in dezelfde frequentieband
  • Ideaal voor tijdelijke verbindingen
  • Snelle implementatie
  • Geen gezondheidsrisico’s
  • Meerdere koppelvlakken gelijktijdig mogelijk over één radioverbinding

Informatie over straalverbindingen

Klik op een van onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

De betrouwbaarheid van een radioverbinding is zeer hoog. Naast een goede zichtverbinding zijn ook factoren als hardware-keuze, frequentieband, antennetype, zendvermogen en de kwaliteit van de installatie van groot belang. Onze leverancier ontwerpt radioverbindingen altijd met een minimale jaarlijkse radiobeschikbaarheid van 99.999%.Dit betekent dat in het slechtste geval een verbinding in theorie maximaal vijf minuten per jaar down zou kunnen zijn ten gevolge van neerslag of andere atmosferische invloeden. Echter bovenop deze standaard zeer hoge beschikbaarheid wordt in het geval van Ethernetverbindingen gebruik gemaakt van aanvullende technologieën zoals ATPC (Automatic Transmission Power Control) en ACM (Adaptive Code Modulation) waardoor zelfs deze minimale downtime wordt voorkomen.

Aangezien onze leverancier haar eigen radioplanning verzorgt kan van tevoren precies uitgerekend worden welke mate van betrouwbaarheid een bepaalde set aan apparatuur op een bepaalde afstand zal geven. In tegenstelling tot draadloze oplossingen in de zogenaamde ISM-banden (2,4GHz, 5,3-5,8GHz) is er geen interferentie door andere systemen mogelijk omdat onze leverancier exclusieve licenties heeft voor het gebruik van een bepaalde frequentie tussen twee eindpunten. Hierdoor kan er een carrier grade SLA gegarandeerd worden.

Een absolute voorwaarde voor een betrouwbare radioverbinding is een goede zichtverbinding, een zogenaamde ‘Line of Sight’, tussen de twee eindpunten. De energie die wordt uitgezonden door de richtantennes verplaatst zich niet in een rechte lijn naar de andere zijde, maar door een gebied dat de fresnel zone wordt genoemd. Hoe hoger de frequentie en hoe korter de verbinding, hoe smaller de fresnel zone is. Bij een goede Line of Sight is er een ‘blokking’ van maximaal 40% van de onderste helft van de fresnel zone.

De figuur hieronder geeft aan hoe de energie zich via de fresnel zone door de lucht verplaatst.

Objecten dicht bij de eindpunten veroorzaken minder snel blokking dan objecten die in het midden tussen de twee eindpunten staan. Kleine objecten in de Line of Sight hebben geen invloed op de verbinding. Zo zijn bijvoorbeeld vogels, elektriciteitskabels, bovenleidingen etc. niet van belang. Wel kunnen bouwkranen de verbinding negatief beïnvloeden.

Er zal altijd, voordat een verbinding opgebouwd wordt, een professioneel Line of Sight onderzoek uitgevoerd worden om er zeker van te zijn dat een verbinding aan de kwaliteitsnormen voldoet.

De kosten van de line of sight meting zijn als volgt:

  • Mocht blijken dat line of sight na een meting niet mogelijk is, dan zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.
  • Mocht LoS wel mogelijk zijn, maar volgt er uiteindelijk geen order dan zal er €300,00 in rekening woden gebracht.
  • Als er een order volgt dan zijn er geen kosten voor de line of sight meting.

Omdat de soms kritische data via de lucht wordt overgebracht tussen twee punten lijkt de kans op ‘aftappen’ van data een reëel probleem. Toch is dat juist niet het geval. Op de data wordt encryptie toegepast zodat deze niet ‘leesbaar’ is voor anderen. Verder is het technisch zeer lastig om tussen de twee eindpunten een ‘aftappunt’ te plaatsen omdat de straal tussen beide punten smal is, het uitgezonden vermogen laag en de modulatievorm van het radiosignaal zeer complex.

Het ‘invoegen’ van data is technisch al helemaal onmogelijk. Zodra een extra zender (op de juiste frequenties, de juiste modulatievorm en de juiste encryptie) tussen de twee eindpunten geplaatst wordt, functioneert de radioverbinding niet meer naar behoren en wordt het NOC van de leverancier direct gealarmeerd.

Het feit dat over de hele wereld banken, politie en defensie op grote schaal gebruik maken van Radioverbindingen is wellicht het grootste bewijs dat een radioverbinding een veilig medium is voor vertrouwelijke informatie.

Een radioverbinding is een digitale radioverbinding tussen twee punten die gebruik maakt van elektromagnetische golven om het datasignaal over te dragen. Beide eindpunten worden uitgerust met een zender en ontvanger. Het aangeboden datasignaal wordt in de zender gemoduleerd op een radiosignaal en aan de andere zijde in de ontvanger weer gedemoduleerd. Elke verbinding bestaat dus eigenlijk uit twee parallelle radioverbindingen: een verbinding van A naar B en een verbinding van B terug naar A. Hierdoor zijn de verbindingen full-duplex, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de meeste draadloze ethernet oplossingen zoals Wi-Fi.

Om een dergelijke radioverbinding te mogen plaatsen is per verbinding een vergunning nodig van het Agentschap Telecom (onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken). Hiervoor heeft onze leverancier de exclusieve rechten op een bepaalde zend- en ontvangstfrequentie, zodat voor een radioverbinding een zelfde Service Level Agreement afgesloten kan worden als voor een verbinding via glasvezel.

Diensten via radioverbindingen kunnen geleverd worden met diverse koppelvlakken en capaciteiten van 2 tot 800 Mbps. De maximaal haalbare afstand hangt af van de frequentieband en de benodigde capaciteit. Onze leverancier levert radioverbindingen zelfs nog over afstanden van meer dan 30km.

Wilt u meer of andere technische informatie over een straalverbinding, dan bekijk eens deze pagina op Wikipedia over straalverbindingen.

Tegenwoordig zijn de risico’s van radiogolven voor de volksgezondheid een terechte zorg. Er is echter nogal een groot verschil tussen de verschillende radiotoepassingen. Gezondheidsrisico’s hangen samen met de gebruikte frequenties, maar vooral ook met het uitgestraalde vermogen.

Met name doordat het uitgezonden vermogen (ongeveer 130 milliwatt) van een de geleverde radioverbinding zeer laag is, zijn er geen risico’s voor de volksgezondheid. Bovendien wordt het vermogen van de radioverbinding in een zeer smalle bundel uitgezonden zodat de energie buiten het radiopad al helemaal verwaarloosbaar is. Zelfs indien iemand direct voor een radioverbindingsantenne staat wordt de norm voor elektromagnetische energie niet overschreden. Voor meer informatie kun je terecht op www.nationaalantennebureau.nl.

Ja, ik wil meer info over

internet via een straalverbinding!